新闻中心

NOVALIS来威利创意地板援助F1中国年夜奖赛

NOVALIS来威利创意地板援助F1中国年夜奖赛

简译:

  全世界知名喷鼻港NOVALIS来威利创意地板,成为新年度F1中国年夜奖赛指定援助商 。以环保以及立异为企业文化理念的来威利 ,承袭30年来对于品质一向的对峙,今年度最先与代表全世界第一流另外F1中国年夜奖赛举行周全互助,成为官方指定援助商之一。2012年F1新赛季已经经逐渐拉开帷幕 ,在意味第一流别VIP包厢外近六千坪的区域交由来威利公司的专业筹谋以及设计团队,配以意味F1的红曲直短长为基准色的创意设计,为上海F1赛车场铺上切合国际化潮水环保以及时尚的全新LVT弹性地板。Novalis来威利创意地板 ,同时也是上海巨匠杯网球赛的持久互助伙伴,作为中国独一的一家环保建材企业援助了中国最顶级的两项国际性赛事 。

音译:

  quán shì jiè zhī míng pēn bí gǎng NOVALISlái wēi lì chuàng yì dì bǎn ,chéng wéi xīn nián dù F1zhōng guó nián yè jiǎng sài zhǐ dìng yuán zhù shāng  。yǐ huán bǎo yǐ jí lì yì wéi qǐ yè wén huà lǐ niàn de lái wēi lì  ,chéng xí 30nián lái duì yú pǐn zhì yī xiàng de duì zhì ,jīn nián dù zuì xiān yǔ dài biǎo quán shì jiè dì yī liú lìng wài F1zhōng guó nián yè jiǎng sài jǔ háng zhōu quán hù zhù ,chéng wéi guān fāng zhǐ dìng yuán zhù shāng zhī yī 。2012nián F1xīn sài jì yǐ jīng jīng zhú jiàn lā kāi wéi mù  ,zài yì wèi dì yī liú bié VIPbāo xiāng wài jìn liù qiān píng de qū yù jiāo yóu lái wēi lì gōng sī de zhuān yè chóu móu yǐ jí shè jì tuán duì ,pèi yǐ yì wèi F1de hóng qǔ zhí duǎn zhǎng wéi jī zhǔn sè de chuàng yì shè jì ,wéi shàng hǎi F1sài chē chǎng pù shàng qiē hé guó jì huà cháo shuǐ huán bǎo yǐ jí shí shàng de quán xīn LVTdàn xìng dì bǎn 。Novalislái wēi lì chuàng yì dì bǎn  ,tóng shí yě shì shàng hǎi jù jiàng bēi wǎng qiú sài de chí jiǔ hù zhù huǒ bàn ,zuò wéi zhōng guó dú yī de yī jiā huán bǎo jiàn cái qǐ yè yuán zhù le zhōng guó zuì dǐng jí de liǎng xiàng guó jì xìng sài shì  。

欧宝全站app-欧宝app下载-官方网站

发表评论